Omdat wij gemerkt hebben dat er veel vragen zijn omtrent de geïntroduceerde kwalificatieregels, beantwoorden wij hieronder een aantal van de meest gestelde vragen. Voor verdere vragen kunt u ons mailen op wedstrijdleiding@roeivierkamp.nl.

De Heineken Roeivierkamp is in de afgelopen jaren enorm gegroeid in deelnemersaantallen. Het was voor ons als organisatie al langere tijd duidelijk dat hier een oplossing voor moest komen om de veiligheid en het plezier van onze deelnemers te kunnen behouden en nog vóór de editie van 2019 is besloten om dit voor de editie van 2020 uit te werken en te implementeren. In vorige jaren zijn bepaalde regels ingevoerd om tijdelijk de deelnemersaantallen op de zondag te beperken omdat op deze dag vaak de meeste problemen ontstonden. Ook op zaterdag kampten wij echter al een aantal jaren met problemen vanwege de drukte. De prioriteit tijdens het uitwerken van de huidige regels lag bij het creëren van een duurzame situatie, waarbij alle ploegen die deelnemen op een veilige en prettige manier aan de wedstrijd kunnen meedoen. Het op alle velden toepassen van bijvoorbeeld de regels die tot nu toe voor clubvelden werden gehanteerd was daarvoor dus niet toereikend, aangezien er een algehele inkrimping van deelnemersaantallen beoogd werd, zowel op zaterdag als op zondag.

De door ons ingevoerde regels schrijven voor dat, in ieder veld, de ploegen in de bovenste helft van de uitslag van de vorige editie zich automatisch plaatst voor de huidige editie. Zoals ook vorig jaar gecommuniceerd is na afloop van de Heineken Roeivierkamp, hadden we de communicatie met betrekking tot de zondag achteraf gezien liever wat aangepast. Wij begrijpen dat de editie van 2019 daarom niet voor iedereen is verlopen zoals gehoopt, maar kiezen er toch voor om deze uitslag te hanteren voor de kwalificatie van de komende editie.

Dit is naar ons inzien de eerlijkste en beste oplossing, voor deelnemers en organisatie, om drie redenen:

  • Wij proberen dit jaar onze nieuwe regelgeving op een consequente manier uit te rollen, zodat voor de komende jaren voor iedereen duidelijk is hoe deze in elkaar steekt. Het meteen bij invoering afwijken van deze regels zal in de komende jaren voor meer verwarring zorgen.
  • De meerderheid van de ploegen in de velden die op zondag te maken hebben gehad met de (te) late communicatie heeft op zondag toch geroeid. Daarnaast is het zo dat in andere blokken bijna alle ploegen hebben deelgenomen. Wij willen daarom de overgrote meerderheid van de ploegen die wel gestart zijn ook niet te kort doen in deze kwestie.
  • De (gecombineerde) resultaten van één, twee of drie afstanden komen vaak grotendeels overeen met een eindklassement over vier afstanden. Er zullen zeker enkele ploegen zijn die met meer geroeide afstanden wel in de bovenste helft van de uitslag terecht zouden zijn gekomen, maar gekeken naar de uitslagen van de vorige edities is dit eerder een uitzondering dan regel.

Uiteraard begrijpen we dat het voor de ploegen die vorig jaar niet meer in staat zijn geweest om te roeien vervelend is dat zij nu geen aanspraak maken op een kwalificatieplaats. Wij erkennen uiteraard dat de editie van 2019 niet ideaal is voor het uitrollen van deze regelgeving. Ook wij zien het liefst dat iedereen deel kan nemen, maar het uitstellen van de maatregelen met betrekking tot de inkrimping van het deelnemersveld was zoals eerder uitgelegd geen optie. Wij vinden het vervelend voor de ploegen die nu de dupe zijn van deze maatregelen, maar moeten als organisatie ook naar het grotere plaatje kijken. Wij hopen, ondanks alles, dit jaar toch weer veel ploegen aan de start te mogen verwelkomen, hetzij in iets kleinere getallen dan afgelopen jaren. Wij kijken uit naar een zonnige roeivierkamp, waar voor iedere deelnemende ploeg drie of vier afstanden op het programma zullen staan.

Voor de tijdlijn met betrekking tot de inschrijvingen en loting van Nederlands ploegen kunt u terecht op de inschrijfpagina.

Een ploeg komt in aanmerking voor het verdienen van een kwalificatieplaats wanneer ten minste 75% van de roeiers in deze ploeg lid zijn van dezelfde vereniging. Wanneer een ploeg in de bovenste helft van de uitslag eindigt en niet voldoet aan deze vereiste, ontvangt deze ploeg geen kwalificatieplaats voor de volgende editie van de Heineken Roeivierkamp. Een uitzondering op deze regel kan worden gemaakt wanneer een ploeg zich inschrijft en deze ploeg voor ten minste 75% uit roeiers bestaat die in het vorige jaar in een ploeg zaten die in hetzelfde veld in de bovenste helft van de uitslag zijn geëindigd.

Wanneer een vereniging een plaats verdiend heeft met een ploeg die volledig uit roeiers van dezelfde vereniging bestaat, mag deze plaats ook ingevuld worden door een boot die voor ten minste 75% uit roeiers van deze vereniging bestaat.

Een kwalificatieplaats mag ook worden gebruikt voor een ander veld. Dit kan echter alleen wanneer de velden op beide dagen in dezelfde blokken worden verroeid en de velden in dezelfde geslachts- en bootcategorie vallen. Voor het gebruiken van een kwalificatieplaats in een ander veld is altijd toestemming van de wedstrijdleiding nodig. Geef het daarom duidelijk aan in het opmerkingenveld wanneer u een kwalificatieplaats voor het ene veld in een ander veld wil inzetten. De wedstrijdleiding zal alle verschuivingen van kwalificatieplaatsen beoordelen en indien ze niet rechtmatig zijn contact met u opnemen. U hoeft hiervoor niet op voorhand contact op te nemen met de wedstrijdleiding.