De organisatie van de Heineken Roeivierkamp houdt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus in Nederland nauwlettend in de gaten. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Naar aanleiding van contact met het RIVM op vrijdag 28 februari zijn er op dit moment geen wijzigingen in het wedstrijdprogramma te verwachten.

Indien de situatie zodanig verandert dat er wijzigingen in het wedstrijdprogramma plaatsvinden, dan zal dit via de website en sociale media bekend worden gemaakt.