Beste deelnemers,

op 13 en 14 maart 2021 staat de negenenveertigste editie van de Heineken Roeivierkamp gepland. Na de noodgedwongen afgelasting van de vorige editie hoopt de wedstrijdorganisatie u dit jaar allen weer te kunnen verwelkomen op de Amstel. Of, en in welke vorm, de wedstrijd verroeid zal worden zal echter afhangen van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus in de komende maanden. Op dit moment is de wedstrijdorganisatie meerdere scenario’s voor de doorgang van de wedstrijd aan het uitwerken, waarin het ook mogelijk is dat de wedstrijd in een gereduceerd vorm verroeid zal worden. Hiervoor staan wij in nauw contact met relevante instanties en partijen, en dit zullen wij de komende maanden blijven staan. Vanaf nu zullen wij maandelijks een update op onze website en social media kanalen plaatsen waarin wij meer duidelijkheid verschaffen over de huidige stand van zaken met betrekking tot de doorgang van de wedstrijd, en de vorm waarin de wedstrijd verroeid zal kunnen worden. Wij hopen in december voor het eerst enige duidelijkheid te kunnen verschaffen over de beslissingsmomenten die wij zullen hanteren, en de verschillende scenario’s. Vorig jaar sloten de inschrijvingen voor internationale deelnemers in november. Vanwege de hoge mate van onzekerheid over de mogelijkheden om in maart veilig vanuit het buitenland naar Amsterdam te reizen, en de onzekerheid over de vorm waarin de wedstrijd verroeid zal worden, hebben wij echter besloten de inschrijvingen voor internationale deelnemers uit te stellen. Wij hopen ook hierover in december meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. In de hoop u allen weer op een groene Amstel te mogen begroeten,

De Heineken Roeivierkamp commissie