Testen voor Toegang

Om de Heineken Roeivierkamp op een verantwoordelijke wijze en conform het huidige overheidsbeleid te organiseren, zal er op het gehele evenemententerrein gebruik gemaakt worden van Testen voor Toegang. Dit houdt in dat zowel roeiers, coaches, als bezoekers gedurende het hele weekend een geldig coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app en een geldig identiteitsbewijs moeten laten zien om toegang te krijgen tot een van de locaties van het evenemententerrein. Onder de geldige coronategangsbewijzen vallen: een bewijs van volledige vaccinatie minstens twee weken voor aanvang van het evenement; een bewijs van een positieve coronatest van minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen geleden; een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor het evenement. Het niet kunnen tonen van een coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app betekent in alle gevallen uitsluiting van deelname. Meer informatie over Testen voor Toegang kunt u vinden op de website van Testen voor Toegang:  https://www.testenvoortoegang.org/. 

Toegang tot de evenemententerreinen

Op alle locaties behorende tot het evenemententerrein zal men bij binnenkomst gevraagd worden om een geldig coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs te laten zien. Voor roeiers en coaches betreft dit de toegang tot de vlotten van ASR Nereus, De Hoop, of RIC, of het evenemententerrein op de Jan Vroegopsingel (voor toegang tot Willem III, SKOLL, en Poseidon). Daarnaast zullen er om drukte op de vlotten zo veel mogelijk te voorkomen polsbandjes verstrekt worden aan de roeiers en coaches, die toegang geven tot het evenemententerrein en de vlotten. Deze worden op zaterdag en zondag per ploeg samen met de rugnummers meegegeven. De polsbandjes geven, in combinatie met een geldig coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs, uitsluitend toegang tot het botenterrein en de vlotten. In hoeverre de verenigingsgebouwen open zijn voor deelnemers, coaches, en toeschouwers, wordt besloten door het bestuur van de desbetreffende vereniging. 

Toeschouwers zullen worden gevraagd een geldig coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs te laten zien bij binnenkomst op Nereus. Toeschouwers zijn niet toegestaan op het terrein bij de Jan Vroegopsingel, en bij RIC. Vanzelfsprekend zijn al deze maatregelen onderhevig aan eventuele veranderingen in het nationale coronabeleid. 

Parkeren

Vanwege de ruimte die nodig is om het Testen voor Toegang te faciliteren, en om de bereikbaarheid van de Jan Vroegopsingel voor de bewoners te kunnen waarborgen, worden alle roeiers en bezoekers met klem verzocht geen auto’s te parkeren rond de verenigingen op de Jan Vroegopsingel. Er zullen gedurende het hele weekend parkeerwachters aanwezig zijn om hier op toe te zien.